Drenaj Uygulaması


Peyzaj alanları yapılan kazı-ve dolgular neticesinde mevcut doğal drenaj hatları bozulur. Bu sebeple bahçe, park vb. gibi alanlarda yüzeysel ve toprak altında su birikmeleri ve alan içerisinde su baskısı oluşmaktadır. Bu su baskısı alan içerisinde bulunan yapısal ve bitkisel ögelerin bozulmasına, deforme olmalarına hatta ölüm ve yıkılmalara neden olur. Canlı ögeler ölür, yapısal ögelerde suyun yatayda ve dikeydeki hareketleri neticesinde yüksek nemden dolayı yıkılır ve bozular. Bu sebeple alanın topografik yapısı, su baskısı, toprağın su tutma ve su çekme kapasiteleri göz önünde bulundurularak uygun planlamalar yapılarak alanda birikmesi muhtemel suyun alandan atılması için uygun drenaj uygulamaları yapılır.
Drenaj uygulamalarını uzun vade de problemsiz, kesin ve net bir şekilde çözen profesyonel ekiplere sahiptir ve bu konudaki çalışmalarına devam etmektedir.